Uncategorized @th

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการทำ Affiliate

Ruk-Com Affilate เปิดให้ผู้สนใจเข้ามาร่วมธุรกิจกับเราด้วยการสร้างรายได้สูงสุด 33% ต่อรอบบิลแรกโดยแนะนำ สินค้า/ผลิตภัณฑ์ ใดๆก็ได้ที่อยู่ภายใต้บริการของ Ruk-Com Hosting [...]

By |2023-06-09T01:37:50+07:0008/06/2023|Uncategorized @th|0 Comments

ขั้นตอนการแจ้งย้ายข้อมูลจากผู้ให้บริการ web hosting อื่น

ตรวจสอบอายุของบริการที่ลูกค้าต้องการทำการย้ายว่ามีอายุคงเหลืออยู่ ขั้นต่ำประมาณ 1-2 วัน เนื่องจากกรณีถ้าบริการหมดอายุแล้วผู้ให้บริการอาจจะทำการระงับการใช้งานทำให้ไม่สามารถเข้าดำเนินการย้ายข้อมูลได้ สั่งซื้อบริการกับทางบริษัทฯ กรณีถ้าต้องการดำเนินการย้ายโดเมนด้วยทางบริษัทฯ แนะนำให้ทำการสั่งซื้อโดเมนหลังจากย้ายโฮสติ้งเรียบร้อยแล้ว ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่าย [...]

By |2023-06-09T01:38:17+07:0005/06/2023|Uncategorized @th|0 Comments

เงื่อนไขและขั้นตอนการขอคืนค่าบริการ

เงื่อนไขการคืนค่าบริการ​ ผู้ใช้บริการแจ้งขอรับค่าบริการคืนภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันเปิดใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องระบุเหตุผลในการขอคืนค่าบริการ ค่าบริการที่ผู้ให้บริการจะคืนให้แก่ผู้ใช้บริการเป็นจำนวนเงินตามที่ผู้ให้บริการได้รับไว้จริงจากผู้ใช้บริการ (ไม่รวมค่าโดเมนเนม, Google Workspace, [...]

By |2023-08-10T12:20:54+07:0005/06/2023|Uncategorized @th|0 Comments
Go to Top