1. ตรวจสอบอายุของบริการที่ลูกค้าต้องการทำการย้ายว่ามีอายุคงเหลืออยู่ ขั้นต่ำประมาณ 1-2 วัน เนื่องจากกรณีถ้าบริการหมดอายุแล้วผู้ให้บริการอาจจะทำการระงับการใช้งานทำให้ไม่สามารถเข้าดำเนินการย้ายข้อมูลได้
 2. สั่งซื้อบริการกับทางบริษัทฯ
  • กรณีถ้าต้องการดำเนินการย้ายโดเมนด้วยทางบริษัทฯ แนะนำให้ทำการสั่งซื้อโดเมนหลังจากย้ายโฮสติ้งเรียบร้อยแล้ว
 3. ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่าย Support ผ่านระบบ แจ้งปัญหา โดยสามารถแจ้งเรื่องให้ทางบริษัทฯ ดำเนินการย้ายข้อมูล โดยแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
  1. แจ้งบริการที่ต้องการย้ายข้อมูลเข้า สามารถแจ้งเป็นชื่อโดเมน หรือ หมายเลข invoice ที่สั่งซื้อบริการ
  2. ข้อมูลการเข้าใช้งาน Control Panel ( Directadmin, CPanel, Plesk )
  3. ข้อมูลการเข้าใช้งาน FTP
  4. ข้อมูลการเข้าใช้งาน Phpmyadmin
  5. กรณีถ้าเว็บไซต์เป็น wordpress สามารถส่งข้อมูล ข้อมูล user, pass ที่เป็นสิทธิ์ Administrator
 4. งดการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเว็บไซต์ทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลตกหล่นในระหว่างแจ้งเรื่องย้ายข้อมูล

เมื่อทางบริษัทฯ ได้รับข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งเข้ามาผ่านระบบ และข้อมูลสามารถเข้าใช้งานได้ จะมีการยืนยันกลับให้ทราบว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยขั้นตอนการย้ายข้อมูลหลังจากแจ้งกลับเรียบร้อยแล้วจะใช้เวลาดำเนินการในการย้ายข้อมูลภายใน 24 ชั่วโมง