บริการฝากข้อมูลไว้บน Cloud VPS
เหมือนคุณมีเซิร์ฟเวอร์เป็นของตนเอง

ดูรายละเอียด
สมัครแพ็กเกจ

Ruk-com พร้อมให้บริการธุรกิจที่ต้องการฝากข้อมูล ไว้บน Cloud VPS ไม่ว่าอยู่ที่ไหนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้

การที่จะต้องมีเซิร์ฟเวอร์เป็นของตัวเอง อาจจะไม่ตอบโจทย์กับทุกธุรกิจเท่าไหร่นัก เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์หนึ่งตัว มีราคาที่ค่อนข้างสูง แต่เมื่อเทคโนโลยีได้ถูกพัฒนาไปอย่างก้าวหน้าให้ได้มี Cloud VPS หรือ Cloud Virtual Private Server คือ เซิร์ฟเวอร์ที่สามารถจัดการทรัพยากรได้เทียบเท่าการทำงานจากเซิร์ฟเวอร์จริง หรือที่เรียกกันในภาษาไทยว่า เซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวจำลอง

Cloud VPS จาก Ruk-com พร้อมให้บริการธุรกิจที่ต้องการฝากข้อมูลไว้บน Cloud VPS ไว้เหมือนคุณมีเซิร์ฟเวอร์เป็นของตนเอง ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ และมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เก็บขึ้นไว้บน Cloud จะได้รับความปลอดภัยด้วยระบบป้องกันการโจมตีที่มีมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก

สิ่งที่ได้รับเมื่อใช้บริการกับรักคอม

เลือกบริการเซิฟเวอร์ส่วนตัวที่เหมาะกับคุณ

ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

คำถามพบบ่อย

คือ เซิร์ฟเวอร์เสมือน ที่มีหน้าที่และการทำงานเหมือนเซิร์ฟเวอร์จริงที่เชื่อมต่อกัน ช่วยกันประมวลผล กระจายกันเก็บข้อมูล ด้วยการออกแบบระบบที่มีความ น่าเชื่อถือสูง และมีความปลอดภัยด้วยระบบป้องกันความเสียหายที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถเพิ่มหรือลด ปรับแต่งทรัพยากรเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของ ตนเองได้

ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าเมื่อเทียบกับการเช่าเซิร์ฟเวอร์จริง มีความน่าเชื่อถือ เพราะไม่ต้องแบ่งพื้นที่ของเซิร์ฟเวอร์ร่วมกับใคร จึงทำให้สามารถบริการจัดการทรัพยากรได้เป็นสัดส่วนและเป็นอิสระ เพื่อให้ได้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุด

เหมาะกับผู้ที่ต้องการการรองรับการใช้งานที่หลากหลายในเวลาพร้อมๆ กัน เนื่องจากคุณสามารถปรับแต่งเพื่อใช้งานด้วยการแบ่งใช้ทรัพยกรได้อย่างอิสระและสามารถทำได้ด้วยตนเอง ทั้ง Web Server, Mail Server, Database Server