จดโดเมนใหม่ ที่คุณเป็นเจ้าของ 100%

.com ฿420 .net ฿600 .in.th ฿400 .co.th ฿899
มีโดเมนอยู่แล้ว? ย้ายมา Ruk-com

จดโดเมนในราคาพิเศษ

16% OFF

.COM

สำหรับธุรกิจของคุณ

500

420 บ./ปี

ซื้อเลย

ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

16% OFF

.NET

สำหรับธุรกิจของคุณ

650

600 บ./ปี

ซื้อเลย

ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

16% OFF

.IN.TH

สำหรับธุรกิจของคุณ

800

400 บ./ปี

ซื้อเลย

ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

  1. โควต้าโดเมนสำหรับโปรโมชันมีจำนวนจำกัด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการสิ้นสุดโปรโมชันทันที เมื่อมีผู้จดทะเบียนโควต้าเต็มจำนวน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ค่าบริการโดเมนรายปี

บริการเสริมสำหรับโดเมน

*ราคาสินค้าและบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามต้นทุนและอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า