จดโดเมน เพื่อแจ้งเกิดในโลกออนไลน์

.com ฿420 .net ฿600 .in.th ฿400 .co.th ฿899

จดโดเมนในราคาพิเศษ

16% OFF

.COM

สำหรับธุรกิจของคุณ

500

420 บ./ปี

ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

16% OFF

.NET

สำหรับธุรกิจของคุณ

650

600 บ./ปี

ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

16% OFF

.IN.TH

สำหรับธุรกิจของคุณ

800

400 บ./ปี

ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

  1. โควต้าโดเมนสำหรับโปรโมชันมีจำนวนจำกัด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการสิ้นสุดโปรโมชันทันที เมื่อมีผู้จดทะเบียนโควต้าเต็มจำนวน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ค่าบริการโดเมนรายปี

บริการเสริมสำหรับโดเมน

*ราคาสินค้าและบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามต้นทุนและอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า