เริ่มต้นใช้งาน Cloud Resource Pool กับเราวันนี้
เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่เหนือกว่า!

เริ่มต้นใช้งาน
Cloud Resource Pool
กับเราวันนี้ เพื่อประสบการณ์การ
ใช้งานที่เหนือกว่า!

ยกระดับธุรกิจด้วยโครงสร้างพื้นฐาน
มาตรฐานสูง รับประกัน Uptime 99.99%

บริษัท รักคอม จำกัด มีทีมงานที่มีความสามารถและประสบการณ์เฉพาะทาง ทั้งในเรื่อง Datacenter, Network, Cloud Computing

เพิ่มความยืดหยุ่นและควบคุมด้วย Cloud Resource Pool ของเรา

สร้างและจัดการ Cloud Server (VM) ได้ตามใจ

เลือก CPU, Disk, RAM และ Network ตามต้องการ

เพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่น
สูงสุดในการใช้งานระบบคลาวด์ ด้วยมาตรฐาน ISO 27001
และ CSA Star

ยกระดับธุรกิจด้วยโครงสร้างพื้นฐาน
มาตรฐานสูง รับประกัน Uptime 99.99%

บริษัท รักคอม จำกัด มีทีมงานที่มีความสามารถและประสบการณ์เฉพาะทาง ทั้งในเรื่อง Datacenter, Network, Cloud Computing

เพิ่มความยืดหยุ่นและควบคุมด้วย Cloud Resource Pool ของเรา

สร้างและจัดการ Cloud Server (VM) ได้ตามใจ

เลือก CPU, Disk, RAM และ Network ตามต้องการ

เพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นสูงสุดในการใช้งาน
ระบบคลาวด์ ด้วยมาตรฐาน ISO 27001 และ CSA Star

สิ่งที่ได้รับเมื่อใช้บริการกับรักคอม

บริษัท รักคอม จำกัด มีทีมงานที่มีความสามารถและประสบการณ์เฉพาะทาง ทั้งในเรื่อง Datacenter, Network, Cloud Computing,
Web Hosting, Web Development รวมถึง Cyber Security เพื่อรองรับทุกการเติบโตทางธุรกิจของคุณ

Web Management

ระบบบริหารจัดการที่มีฟังก์ชันการใช้งานครบถ้วน

Kubernetes Support

รองรับการสร้าง Kubernetes Cluster

Virtual Private Cloud (VPC)

สร้าง VPC ส่วนตัวเพื่อการจัดการ เครือข่ายที่ง่ายและปลอดภัยสูงสุด

High Performance Storage Cluster

จัดเก็บข้อมูลที่มีความเร็วสูงและ ความเสถียรเหนือชั้น

High-Speed Network

การเชื่อมต่อเสถียรและรวดเร็ว ด้วยระบบ Network ขนาดใหญ่

Load Balancer

กระจายการรับส่งข้อมูลเพื่อความเสถียรในการใช้งาน

14-Day Full Backup

ระบบสำรองข้อมูลแบบ Full Snapshot

White Label Solution

สามารถปรับแต่งธีมและโลโก้ด้วยตัวเองได้อย่างสมบูรณ์แบบ 100%

  • *Redis is a registered trademark of Redis Labs Ltd. Any rights therein are reserved to Redis Labs Ltd. Any use by DigitalOcean is for referential purposes only and does not indicate any sponsorship, endorsement or affiliation between Redis and DigitalOcean.

เลือก Resource ที่เหมาะกับองค์กรของคุณได้ที่นี่

บริษัท รักคอม จำกัด มีทีมงานที่มีความสามารถและประสบการณ์เฉพาะทาง ทั้งในเรื่อง Datacenter, Network, Cloud Computing,
Web Hosting, Web Development รวมถึง Cyber Security เพื่อรองรับทุกการเติบโตทางธุรกิจของคุณ

สิ่งที่ได้รับเมื่อใช้บริการกับรักคอม

บริษัท รักคอม จำกัด มีทีมงานที่มีความสามารถและประสบการณ์เฉพาะทาง ทั้งในเรื่อง Datacenter, Network, Cloud Computing,
Web Hosting, Web Development รวมถึง Cyber Security เพื่อรองรับทุกการเติบโตทางธุรกิจของคุณ

Web Management

ระบบบริหารจัดการที่มีฟังก์ชันการใช้งานครบถ้วน

Kubernetes Support

รองรับการสร้าง Kubernetes Cluster

Virtual Private Cloud (VPC)

สร้าง VPC ส่วนตัวเพื่อการจัดการ เครือข่ายที่ง่ายและปลอดภัยสูงสุด

High Performance Storage Cluster

จัดเก็บข้อมูลที่มีความเร็วสูงและ ความเสถียรเหนือชั้น

High-Speed Network

การเชื่อมต่อเสถียรและรวดเร็ว ด้วยระบบ Network ขนาดใหญ่

Load Balancer

กระจายการรับส่งข้อมูลเพื่อความเสถียรในการใช้งาน

14-Day Full Backup

ระบบสำรองข้อมูลแบบ Full Snapshot

White Label Solution

สามารถปรับแต่งธีมและโลโก้ด้วยตัวเองได้อย่างสมบูรณ์แบบ 100%

  • *Redis is a registered trademark of Redis Labs Ltd. Any rights therein are reserved to Redis Labs Ltd. Any use by DigitalOcean is for referential purposes only and does not indicate any sponsorship, endorsement or affiliation between Redis and DigitalOcean.

เลือก Resource ที่เหมาะกับองค์กรของคุณได้ที่นี่

บริษัท รักคอม จำกัด มีทีมงานที่มีความสามารถและประสบการณ์เฉพาะทาง ทั้งในเรื่อง Datacenter, Network, Cloud Computing,
Web Hosting, Web Development รวมถึง Cyber Security เพื่อรองรับทุกการเติบโตทางธุรกิจของคุณ

Custom Resource for you Business 

บริษัท รักคอม จำกัด มีทีมงานที่มีความสามารถและประสบการณ์เฉพาะทาง ทั้งในเรื่อง Datacenter, Network, Cloud Computing,
Web Hosting, Web Development รวมถึง Cyber Security เพื่อรองรับทุกการเติบโตทางธุรกิจของคุณ

โปรดเลือกเพื่อคำนวณ

- บ.

/เดือน

ตารางเปรียบเทียบราคา
GCP

Huawei

AWS

Azure

DigitalOcean

Vultr

โปรดเลือกเพื่อคำนวณ

- บ.

/เดือน

ตารางเปรียบเทียบราคา
GCP

Huawei

AWS

Azure

DigitalOcean

Vultr