โซลูชั่นที่รวมการทำ Cloud Backup ป้องกันมัลแวร์
และระบบจัดการ End Point ไว้ในหนึ่งเดียว

ดูรายละเอียด
รายละเอียดราคา

ฟีเจอร์ของ Acronis Cyber Protect Cloud

ทำให้ข้อมูลปลอดภัยจากทั้ง ความผิดพลาดของผู้ใช้งานจากระบบฮาร์ดแวร์ที่มีปัญหา หรือจาก Ransomware

Security

 • #CyberFit Score

 • Vulenerability assessment

 • Anti-Ransomware protection: Acronis Active Protection

 • Antivirus and Antimalware protection: Cloud signature-based file detection only

 • Antivirus and Antimalware protection: Pre-Execution AI based file analyzer, Behavior based Cyber Engine

Cyber Protection Management

 • Group management of devices

 • Centeralized plans management

 • Dashboard and reports

 • Remote desktop and remote assistance

 • Hardware inventory

Data Loss Prevention

 • Device control

ราคาซื้อบริการแต่ละรูปแบบของ Acronis

รายละเอียดเพิ่มเติมแต่ละบริการ Acronis

ACRONIS CYBER PROTECT CLOUD INCLUDES:

Anti-malware functionalities, integrated with best-of-breed backup and recovery, which complements your clients’ current antivirus. AI-and behavior-based detection focused on zero-day attacks and ransomware.

 • Acronis Active Protection: Next-gen, behavior-based technology built to proactively stop cyberthreats, with a focus on ransomware and zero-day attacks
 • Vulnerability assessments
 • Data loss prevention (DLP) with device control
 • Backup and recovery
 • Automatic data recovery after a ransomware attack
 • Security gap identification with #CyberFit Score

ADVANCED SECURITY ADDS:

Full-stack anti-malware to replace ineffective, legacy antivirus with an integrated cyber protection. Expand protection to cover web attacks and exploits, improve detection rates and reactiveness to emerging threats, reduce false positives, and ensure no threat recurrence.

 • Full-stack anti-malware protection: Real-time protection covering all attack vectors with multiple defense layers
 • URL filtering: Block malicious URLs, web-based attacks, and COVID-19 scams
 • Exploit prevention: Behavior-based detection heuristics prevent the exploitation of unknown vulnerabilities, including memory exploits and injections
 • Anti-malware scans of data in the Acronis Cloud: Offload client endpoints to enable more aggressive scans and ensure malware-free backups
 • Forensics data in backups: Collect digital evidence to enable faster investigations and reduce the cost of remediation
 • CPOC threat feed: Increase reactiveness to emerging threats and get remediation suggestions
 • Automatic allowlisting: Reduce false positives and enable more aggressive scanning
 • Malware reinfection prevention: Scan for malware and update AV definitions during recovery to prevent a threat from reoccurring
 • Remote device wipe: prevent data leaks via lost devices

ACRONIS CYBER PROTECT CLOUD INCLUDES:

Essential tools for visibility into data protection and remote assistance, integrated with cyber protection. Seamlessly provision endpoints, centralize management, and leverage a single-pane-ofglass for increased visibility into security gaps.

 • Centralized and group management
 • Auto-discovery and remote agent installation
 • Security gap and vulnerability assessments
 • Hardware inventory collection
 • Remote desktop assistance

ADVANCED MANAGEMENT ADDS:

Integrated patch management and comprehensive toolset for better management of clients’ protection and easier work tracking and planning. Enable wider solution consolidation, proactively mitigate security gaps and improve uptime, and reduce manpower involvement.

 • Automated patch management: Close vulnerabilities before they’re exploited
 • Software inventory collection: Save time and effort when preparing, planning, or tracking updates with a complete list of software used by clients
 • Drive health monitor: Proactively mitigate downtime caused by disk drive failure with predictive monitoring and alerts
 • Fail-safe patching: Recover from faulty patches quickly and easily with automatic system backups before patching
 • Report scheduling: Demonstrate the value of your MSP business and simplify renewals, while reducing time spent on reporting

ACRONIS CYBER PROTECT CLOUD INCLUDES:

 • File-level, disk-level, image, and application backups
 • Back up popular workloads including Mac, Windows, Linux, Microsoft 365, Google Workspace, Hyper-V, VMware, and much more
 • Hybrid storage options – Acronis-hosted storage, public clouds such as Microsoft Azure, or MSP local storage
 • Flexible recovery options from full systems to granular files Cloud-Local-Virtual migration
 • AI-based anti-malware and antivirus to counter ransomware and zero-day threats
 • Archive encryption
 • Incremental and differential backups
 • Vulnerability assessments
 • Google Workspace data protection
 • Complete Microsoft 365 protection
 • Backup encryption
 • Deduplication
 • Monitoring and reporting

ADVANCED BACKUP ADDS:

Continuous data protection (CDP): Acronis’ agent monitors and backs up changes in real-time for with near-zero RPOs, ensuring no data is lost

 • Expanded backup support: Covers Microsoft SQL clusters, Microsoft Exchange clusters, Oracle DB, and SAP HANA
 • Data protection map and compliance reporting: Scan your clients’ environments to ensure their workloads, files, applications, and users are protected
 • Scheduled backup reports: Reduce time and highlight your MSP business’s value with automatic reporting

ACRONIS CYBER PROTECT CLOUD INCLUDES:

 • File, image, and applications
  Backup
 • Local recovery with Instant
  Restore
 • Test failover
 • Cloud-only VPN connection

ADVANCED DISASTER RECOVERY ADDS:

 • Production and test failover to the Acronis
  Cloud
 • VPN-less deployment option
 • IPsec Multisite VPN support, L2 site-to-site
  open VPN
 • Multiple templates мRunbooks
 • Custom DNS configuration
คุณสมบัติ Acronis Cyber ​​Protect Acronis Cyber ​​Backup (ต่อ GB)
Essentials Standard Advanced Standard
การสำรองข้อมูล การสำรองข้อมูลเวิร์กสเตชันเซิร์ฟเวอร์ (Windows, Linux, Mac)
การสำรองข้อมูลเครื่องเสมือน
สำรองไฟล์
สำรองรูปภาพ ไม่
การสำรองข้อมูลแอปพลิเคชันมาตรฐาน (Microsoft 365, G Suite, Microsoft Exchange, Microsoft SQL, Microsoft SharePoint) ไม่
การสำรองข้อมูลแอปพลิเคชันขั้นสูง (คลัสเตอร์ Microsoft SQL และ Microsoft Exchange, Oracle DB, SAP HANA) ไม่ ไม่ ไม่
สำรองข้อมูลเครือข่าย ไม่
สำรองข้อมูลไปยังที่จัดเก็บในตัวเครื่อง ไม่
สำรองข้อมูลไปยังที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์
ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์รวมอยู่ในใบอนุญาตอุปกรณ์ (จำนวนเงินขึ้นอยู่กับประเภทอุปกรณ์และรุ่น) ไม่
แผนที่การปกป้องข้อมูล ไม่ ไม่
ความปลอดภัย การประเมินช่องโหว่ (VA) และการจัดการแพตช์ (PM) VA เท่านั้น
การป้องกันไวรัสและมัลแวร์การป้องกันการใช้ประโยชน์การกรอง URL ไม่
โหมดนิติวิทยาศาสตร์สแกนข้อมูลสำรองเพื่อหามัลแวร์การกู้คืนที่ปลอดภัยรายการที่อนุญาตพิเศษขององค์กร ไม่ ไม่ ไม่
RMM การจัดการกลุ่มอุปกรณ์ ไม่
การจัดการแผนส่วนกลาง ไม่
แดชบอร์ดและรายงาน ใช่
สุขภาพ HDD ไม่ ไม่
ความช่วยเหลือเดสก์ท็อประยะไกลและระยะไกล ไม่
สินค้าคงคลังซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ไม่
การเรียกใช้สคริปต์ ไม่
ตัวจัดการการกู้คืน การสำรองข้อมูลภาพเวิร์กสเตชันโดยไม่มีประวัติตัวจัดการการกู้คืนการเริ่มต้นเครื่องมือทำความสะอาด Cyber ​​Protected Desktop ไม่
ผู้จัดการนิติเวช เหตุการณ์ของระบบปฏิบัติการและแอปพลิเคชันและการบันทึกการตรวจสอบประสิทธิภาพประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์และการบันทึกการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง ไม่
การรายงานระดับบริการ รายงานลูกค้า Cyber ​​Protection ไม่

Acronis Backup and Recovery 12.5 Advanced Server ซอฟท์แวร์ Backup & Recovery ระบบปฏิบัติการสำหรับทั้ง Windows และ Linux

Acronis Backup and Recovery เป็น Software Backup สำหรับ Server ทั้ง Windows Server และ Linux Server รวมถึง Workstation ซึ่ง Acronis นอกจากจะ Backup ข้อมูลแล้วยังทำการ Backup ในส่วนของ System ซึ่งทำให้การกู้คืนระบบสามารถทำได้ ในระดับการกู้คืนเครื่องเปล่า (Baremetal Restoare) ไม่ต้องเสียเวลาในการลง Operation System และปรับแต่งก่อน ทำให้ลดเวลาการกู้คืนระบบได้เร็วยิ่งขึ้น ทั้งยังรองรับการบริหารจากส่วนกลาง สามารถ Recovery หรือย้ายระบบรวมถึงข้อมูลไปยังเครื่อง Server ที่มี Spec แตกต่างจาก ระบบเดิมหรือไปยัง Virtualization ได้ รวมถึงมีการทำ Data Deduplication ที่ช่วยลดพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลซ้ำซ้อนลง และสามารถทำการ Backup เฉพาะในส่วนที่ต่างจากของเดิม  ทำให้สามารถทำการ Backup ได้อย่างรวดเร็ว Acronis มีทั้ง Version ที่ติดตั้งบน Server โดยตรง และ Virtualization Edition สำหรับ Backup ระบบที่ทำงานบน VMware, Hyper-V, Citrix Xenserver, Red Hat Enterprise Virtualization/KVM และ Parallels Server 4 Bare Metal
 • ใช้เทคโนโลยีในการสำรองข้อมูลได้ทั้งแบบ Block level image และ File level
 • สามารถสร้าง partition พิเศษสำหรับใช้ในการสำรองข้อมูลได้ และสามารถปรับเปลี่ยนขนาดของ partition ได้ภายหลัง
 • มีการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลบน partition พิเศษ และไฟล์สำรองข้อมูลโดยใช้ password
 • สามารถตั้งเวลาในการสำรองข้อมูลได้
 • ไฟล์สำรองข้อมูลสามารถเข้ารหัสได้ในระดับ AES 128, 192 และ 256 bit
 • สามารถสำรองข้อมูลไปเก็บยัง media เหล่านี้ได้ด้วยตัวซอฟท์แวร์เอง SAN,NAS,FTP Servers,CD-R/RW,DVD-R/RW,DVD+R/RW,PATA,SATA,SCSI,SAS,IEEE1394,USB 1.0/2.0 drives,PC Card storage devices,Tape,Tape Library (Single Drive)
 • สามารถสำรองข้อมูลระบบปฏิบัติการได้ในขณะที่ระบบปฏิบัติการยังทำงานอยู่
 • สนับสนุนระบบปฏิบัติการ 32-bit และ 64-bit
 • ในกรณีที่ทำการสำรองข้อมูลผ่าน network สามารถกำหนดข้อมูลที่วิ่งผ่าน network ได้
 • สามารถทำงานร่วมกับฟังก์ชั่น VSS ของ Microsoft Windows ได้
 • สนับสนุนระบบปฏิบัติการ ทั้ง windows และ linux
 • สนับสนุน file systems เหล่านี้ FAT 16/32,NTFS,JFS,XFS,Linux Ext2/Ext3,ReiserFS และ Linux Swap
 • สามารถกู้คืนระบบได้โดยไม่ต้องติดตั้ง software อื่นๆ ก่อน (Bare-metal restore)
 • สามารถจำลองไฟล์สำรองข้อมูลแบบ Block level image มาเป็น Drive เสมือนได้ทั้งอ่านอย่างเดียว และ อ่านเขียน
 • สามารถ backup หรือ recovery จากระยะไกลได้
 • มีการจัดการแบบรวมศูนย์ (Management Console)
 • มี License Server ในการบริหารจัดการ License
ITEM Acronis SKU Quantity Price
Acronis Backup Advanced for Hyper-V (v 12.5) incl. AAP ESD V1HNLPENS41 1 66,000
Acronis Backup Advanced for VMware (v12.5) incl. AAP ESD V1PNLPENS41 1 66,000
Acronis Backup Advanced for Windows Server (v12.5) incl. AAP ESD A1WNLPENS4 1 60,000
Acronis Backup for Windows Server (v12.5) incl. AAP ESD B1WNLPENS41 1 33,000
Acronis Backup Advanced for Linux Server (v12.5) incl. AAP ESD A1LNLPENS41 1 60,000
Acronis Backup for Linux Server (v12.5) incl. AAP ESD B1LNLPENS41 1 33,000
Acronis Backup Advanced for PC (v12.5) incl. AAP ESD PCANLPENS41 1 4000
Acronis Backup for PC (v11.5) incl. AAP ESD PCWNLPENS41 1 3,000
Acronis Backup for Windows Server Essentials (v11.5) incl. AAP ESD G1ENLPENS41 1 17000
Acronis Backup Advanced for Exchange (v12.5) incl. AAP ESD A1ENLPENS41 1 63,000
Acronis Backup Advanced for SharePoint (v12.5) incl. AAP ESD/td> A1ENLPENS41 1 63,000
Acronis Backup Advanced for SQL (v12.5) incl. AAP ESD A1QNLPENS41 1 63,000
Acronis Backup Advanced for Active Directory (v12.5) incl. AAP ESD A1DNLPENS41 1 63,000
Acronis Snap Deploy 4 for Server incl. AAP ESD SSPDLPENS41 1 4,000
Acronis Snap Deploy 4 for PC incl. AAP ESD SWPDLPENS41 1 1,000
Acronis Disk Director 12.5 Advanced Server incl. AAP ESD D1SMLPENS41 1 21,000
Acronis Disk Director 12.5  Advanced Workstation incl. AAP ESD D1WMLPENS41 1 3,000

Managing and keeping internal IT operations running smoothly can be time consuming and complicated. With internal IT operations stretched thin, vulnerabilities often go undetected, patches are missed, and your business-critical data could be at risk. By using Thaibiz Provider Co., ltd as your trusted IT service provider, we will focus on proactively protecting your business and handling your IT needs so you can focus on building your business.

As cybercriminals become more sophisticated in their attacks, it’s getting harder for businesses to mitigate them. All it takes is one unpatched system, malicious URL, or malicious file for cybercriminals to gain access to your network, encrypt files, and deploy ransomware.

While backups are still essential for restoring your data, they’re not enough to protect your business alone. You need to adopt a comprehensive cyber protection approach to help mitigate the risks associated with today’s modern threats.

Is your business at risk?
The first step to securing your business is knowing where your business is vulnerable. Our Security Assessment Service can help quantify your exposure, so we can define the actions we need to take to successfully protect you.Request an Assessment
Approach to cybersecurity

To help keep your business safe, our protection approach aligns with the National Institute of Standards and Technology (NIST) framework – a gold standard in the IT security industry. This helps us protect your business using the industry’s top guidelines and compliance standards to safeguard you from today’s threats. The NIST framework consists of five principles: identify, protect, detect, respond, and recover. Here’s how our cybersecurity approach covers all five key areas:

 • Identify vulnerabilities in your IT infrastructure and perform auto-discovery of devices in your network
 • Protect with best practices in security, management, software updates, and more
 • Detect threats and provide strong defenses against malware/ransomware
 • Respond using Cyber Protection Operations Center alerts and support in the event of a cyberattack
 • Recover. In a data loss scenario, we can quickly remediate and restore lost data and systems remotely to full operations with little to no downtime and preform a full forensic investigation

Our complete cyber protection approach includes:

 • Backup and disaster recovery
 • Continuous Data Protection
 • Proactive ransomware protection
 • Protection from advanced threats and zero-day attacks
 • Behavioral and signature-based anti-malware and anti-virus
 • URL filtering
 • Endpoint management including vulnerability assessment and unified patch management
 • Threat alerts
 • Secure file sync and share
 • Data notarization
 • Secure data storage

By offering a proactive approach to cybersecurity, we’re able to provide you:

 • Improved productivity – We focus on maintaining and strengthening your business environment, so that you can focus on your business. With services like hard drive health checks, on-time patches, and regular vulnerability assessments, we’re able to provide you with up-to-date systems that minimize your downtime and help keep your employees productive.
 • Increased protection – Benefit from proactive protection. With our proactive protection approach, we can provide features like full-stack next generation AI-based protection to mitigate risks from ransomware, malware, and cryptominers.
 • Affordable expertise – Gain access to our experienced technicians and a knowledgeable support team at an affordable monthly cost. We understand the technical components needed to secure your business. You can focus on what you do best.
 • Industry compliance – We can adjust our approach to help you meet your unique industry standards and compliance requirements. Our technicians will help make sure that your business-critical data is safe, secure, and compliant.
 • Peace of mind – Sleep better at night and work more efficiently during the day! We’ve got your IT protection covered so you can focus on building a more profitable business.